JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM KOŁA

ABY ZOSTAĆ CZŁONKIEM KOŁA PZN NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

Kopię i oryginał orzeczeniaa o stopniu niepełnosprawności z ZUS lub Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (przyjmujemy osoby z I i II grupą, czyli ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu wzroku):
Jedno zdjęcie legitymacyjne:
Dowód Osobisty.

WYSOKOŚĆ SKŁADEK:

Członek zwyczajny od 18 roku życia: 4.00 zł miesięcznie (opłata za pół roku 24 zł lub roczna 48 zł);
Członek zwyczajny w wieku od 16 do 18 roku życia 2 zł miesięcznie:
Członek podopieczny oraz dzieci do 16 roku życia mogą być zwolnieni częściowo lub całkowicie z opłat w uzasadnionym przypadku;
Koszt legitymacji: 5,00 zł

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne wzrokowo do naszego Koła, w którymmożna znaleźć pomoc, radę i nowych przyjaciół. Dni otwarcia, godziny oraz numer telefonu są podane na naszej stronie.

Zapisy na bilety do Teatru Śląskiego, Teatru Korez i na operę przyjmuje Krystyna Klimczak (członek Zarządu) w ostatnią środę miesiąca od godz. 15.00, a bilety wydaje w pierwszy wtorek miesiąca.

Bilety otrzymują osoby, które na bieżąco regulują składki członkowskie.

Informacji na temat ubiegania się o środki na likwidowanie barier architektonicznych udziela Grażyna Pietrek (prezes).

Informacji na temat rehabilitacji i przysługujących uprawnień udziela Prezes Koła Grażyna Pietrek w godzinach urzędowania.
czytanie brajlem
reze

A może warto się tym podzielić?
  • Facebook
  • Twitter
  • Śledzik
  • email