WYJAZD DO CHĘCIN 07 MAJA 2016 R.

Zamek w Chęcinach to zamek królewski. Historia jego powstania przypada na przełom XIII i XIV wieku. Od lat zamek jest symbolem Chęcin i jednym z najciekawszych miejsc województwa świętokrzyskiego. Z wieży widokowej można podziwiać wspaniałe widoki na Góry Świętokrzyskie.

Zamek Chęciński został wzniesiony pod koniec XIII wieku. Za czasów panowania Władysława Łokietka na zamku odbywały się zjazdy rycerstwa oraz zapadały ważne decyzje państwowe. Z zamku w Chęcinach wyruszono pod Płowce.

Po śmierci Łokietka, Kazimierz Wielki rozbudował zamek, czyniąc go potężną twierdzą oraz ośrodkiem administracyjnym. Gród Chęciński pełnił też rolę rezydencji i więzienia stanu. Na zamku mieszkała żona Kazimierza Adelajda, rezydowała córka Łokietka Elżbieta, żona Jagiełły z synem Władysławem (późniejszym Warneńczykiem) i królowa Bona. W lochach zamkowych więzieni byli między innymi: Andrzej – przyrodni brat Władysława Jagiełły, wódz krzyżacki Michał Kuchmeister oraz jeńcy krzyżaccy wzięci do niewoli pod Grunwaldem. Za panowania Łokietka w Chęcińskim zamku przechowywano skarbiec koronny. W zamku gromadziła swoje skarby również królowa Bona.

W 1607 r. zamek został spalony przez rokoszan Zebrzydowskiego. Następnie zamek został odbudowany przez starostę Branickiego. W 1655 r. zamek w Chęcinach został podstępem zdobyty przez Szwedów, a w dwa lata później splądrowany przez wojska Rakoczego. Ponowne próby odbudowy zamku zniweczył kolejny najazd Szwedzki w 1707 roku.

W czasie I wojny światowej pociski artylerii uszkodziły środkową basztę. W okresie międzywojennym podjęto pierwsze próby zabezpieczające zamkową ruinę, a w latach 1948-49 wyremontowano wieże. obecnie prowadzone są prace remontowe i częściowa odbudowa tej średniowiecznej warowni.

W drodze do Chęcin
Przewodnik turystyczny przy naszej grupie
Drewniane figury królów
Przed wejściem do ruin zamku
Chęciny widziane ze wzgórza zamkowego
Przy wieży zamkowej
Na wieży zamkowej
Ubiór rycerza i damy
Zbroja rycerska
Przy studni na dolnym zamku
Studnia szczęścia na rynku w Chęcinach
Widok zamku od strony miasteczka
Synagoga w Chęcinach
Fontanny na rynku

A może warto się tym podzielić?
  • Facebook
  • Twitter
  • Śledzik
  • email