WYJAZD DO RUD RACIBORSKICH 13. 09. 2014 r

Opactwo Pocysterskie w Rudach Raciborskich
Dokładna data założenia klasztoru nie jest znana. Pierwszy znany dokument pochodzi z roku 1258, jednak w tradycji rudzkiego konwentu żywe było przekonanie o powstaniu klasztoru już w roku 1252. Pewne jest natomiast, że mnisi przybyli do doliny rzeki Rudy, w miejsce dotąd niezagospodarowane, z małopolskiego Jędrzejowa.
Na pierwotne uposażenie klasztoru składało się prawdopodobnie siedem wsi. Najobszerniejszy przywilej gospodarczy otrzymały Rudy na mocy dokumentu wystawionego przez księcia Władysława Opolskiego w 1258 roku. Dobra nadane cystersom przez władcę zwolnione zostały z danin i posług na jego rzecz.
Materialną podstawę funkcjonowania klasztoru stanowiły czynsze świadczone przez chłopów pozostających w zależności feudalnej od opactwa, wpływy z dzierżawy młynów i stawów rybnych oraz gospodarka własna. W klasztornych wsiach działały folwarki. Poza uprawą zbóż mnisi zajmowali się hodowlą ryb, browarnictwem, bartnictwem, produkcją węgla i smoły, a od XVI w. także kuźnictwem.
Kolej wąskotorowa w Rudach
Kolej w Rudach Wielkich pojawiła się 25 marca 1899 roku. Oddano wówczas do użytku linię wąskotorową (szerokość toru 785 mm) prowadzącą z Gliwic przez Nieborowice o długości 23,51 km. Był to pierwszy etap projektu
Dzisiaj po dawnej kolei pozostał jedynie sześciokilometrowy odcinek ze Stanicy przez Rudy do Paproci i obiekty z układem torowym w Rudach. Główne budynki dworcowe na stacjach w Stanicy i Paproci po zniszczeniach, których doznały w 1945 r., nieudolnie odbudowane zatraciły swój dawny wygląd. Na stacji w Rudach budynek dworcowy także uległ zniszczeniu, a dzisiejszy obiekt posiada tylko oryginalne piwnice. Z hal postojowych dla taboru pozostała jedynie lokomotywownia, ale już z nowym, powojennym dachem. Hala wagonowni została rozebrana w 1969 roku.

Kaplica Matki Bożej Pokornej
Kaplica Matki Bożej Pokornej

Uczestnicy wyjazdu
Uczestnicy wyjazdu

Pałacowy korytarz
Pałacowy korytarz

Zwiedzanie pałacu
Zwiedzanie pałacu

Zwiedzanie pałacu
Zwiedzanie pałacu

Chwila odpoczynku
Chwila odpoczynku

Na stacji Rudy
Na stacji Rudy

Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowyh
Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowyh

Powrót
Powrót

W kolejce do Paproci...
W kolejce do Paproci…

A może warto się tym podzielić?
  • Facebook
  • Twitter
  • Śledzik
  • email