WYJAZD NA GÓRĘ ŚW. ĄNNY I DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO 21 WRZESIEŃ 2018

Góra św. Anny

Podróżując po Ziemi Śląskiej,
nie sposób nie zatrzymać swoich oczu i nie popatrzeć z zachwytem na najwyższe wzniesienie w Masywie Chełmskim, jakim jest Góra św. Anny (407,6 m n.p.m.)jest wyjątkowa zarówno dzięki położeniu geograficznemu jak i dzięki swemu znaczeniu religijnemu. Ze szczytu, a zwłaszcza z ogrodu klasztornego, rozciąga się przepiękna panorama. Ten uroczy zakątek przed milionami lat był czynnym wulkanem. Dziś na jego bazaltowym stożku i szczycie góry wznosi się kaplica p.w. św. Józefa.
W swojej historii góra miała różne nazwy, z czym łączą się rozmaite legendy. Nazywano ją Górą św. Jakuba, Górą Chełmską, Górą św. Jerzego. Kolejną zmianę zanotowano na początku XVI wieku tym razem była to już Góra św. Anny. Według legendy św. Michał Archanioł, po walce stoczonej z Lucyferem miał złożyć swój rycerski hełm pośrodku nadodrzańskiej równiny. Według innej legendy po pokonaniu smoka, w czym miał swój udział św. Jerzy, wdzięczni mieszkańcy wybudowali poświęconą mu kaplicę.
Obezna nazwa góry ma być związana z widzeniem którego doświadczył Krzysztof Strzała. Był nim tak przejęty, że w miejscu zapomnianej kaplicy św. Jerzego wybudował kościółek p.w. św. Anny. Na ołtarzu kościoła postawiono figurkę św. Anny.

Przed wejściem do Sanktuarium Na dziedzińcu Widok na ołtarz główny Figura św. Anny w ołtarzu Barokowe organy

W Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie, gdzie urodził się w XII wieku Św. Jacek Odrowąż, od wieków żywy jest kult tegoż Świętego. Szczególna pamięć o nim wiąże się z zamkiem i rodami nim władającymi. Toteż przez wieki w pałacu upiększana była kaplica Św. Jacka.
W 1957 roku obchodzono w Kamieniu Śląskim 700-lecie śmierci Św. Jacka, a w roku 1966 odbyły się tu uroczystości milenijne, podczas których obecni byli m.in. ówczesny prymas Polski kard. Stefan Wyszyński i ówczesny abp Krakowa – Karol Wojtyła.

Natomiast w 1994 roku uroczyście obchodzono 400. rocznicę kanonizacji Św. Jacka połączoną z poświęceniem nowo odbudowanej kaplicy i zamku po zniszczeniach w 1970 roku. Kaplica Św. Jacka była tak zniszczona, że nie udało się przywrócić jej pierwotnego kształtu i wystroju, a jej obecny wygląd nawiązuje do stylu całego odbudowanego zamku. Stoi tu rokokowy ołtarz ze statuą Św. Jacka. Po jej bokach ustawiono rzeźbione figury bł. Czesława i bł. Bronisławy Odrowążów. W górnej części ołtarza widnieje scena przedstawiająca Trójcę Świętą koronującą Matkę Bożą.
W 2007 roku odbyła się w Sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu Śląskim uroczysta msza na obchody 750-lecia śmierci Św. Jacka, z udziałem kardynała Stanisława Dziwisza

Zamek w Kamieniu śląskim Kaplica Wejście do kaplicy Dzwonnica milenijna Barokowy wystrój ścian Salon Zdobienie na suficie Sala balowa Sala balowa od strony wschodniej Zabytkowy serketarzyk Kaplica św. Jacka Pałac Odrowążów

A może warto się tym podzielić?
  • Facebook
  • Twitter
  • Śledzik
  • email