OGŁOSZENIA

ZAPROSZENIE DO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Biblioteka Publiczna na ul. Ligonia 7 zaprasza na spotkanie z cyklu: „Niezwykli ludzie” z Łukaszem Baruchem
niewidomym wokalistą i działaczem społecznym.
Spotkanie „Kolorowe życie w ciemności” odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. o godzinie 17.00

Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie w bibliotece

ZAPISY NA WYJAZD DO GIDLE

Zarząd Koła terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach zawiadamia swoich członków, że w dniach
od 29 maja do 07 czerwca 2018 r. w biurze koła będą przyjmowane zapisy na wyjazd integracyjny do Gidle, który będzie
miał miejsce w dniu 15 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy

ULGA REHABILITACYJNA CO SIĘ ZMIENI

Ulga rehabilitacyjna. Co się zmieni?

1. Więcej osób odliczy utrzymanie psa
Rozszerza się krąg osób, które będą mogły odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia nam, że: „Obecnie z odliczenia korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne będące osobami niewidomymi lub niedowidzącymi zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa. Osoby te mogą odliczyć od dochodu wydatki na utrzymanie psa asystującego do wysokości 2280 zł.

Po zmianach prawo do przedmiotowego odliczenia będą miały wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego, do których zalicza się także psy sygnalizujące”.

2. Przewóz samochodem nie tylko na zabiegi

Szerszy będzie zakres odliczenia z tytułu wydatków związanych z koniecznym przewozem samochodem osobowym na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Tłumaczy Ministerstwo Finansów: „Obecnie osoby niepełnosprawne zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, posiadające samochód osobowy (stanowiący ich własność/współwłasność) – mogą odliczyć wydatki związane z koniecznym przejazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

Po zmianach zlikwidowane będzie ograniczenie dotyczące zabiegów rehabilitacyjnych, co przyczyni się do ułatwienia codziennego życia osobom niepełnosprawnym, które oprócz zabiegów rehabilitacyjnych np. wykorzystują samochód na przejazdy do lekarza, pracy czy na zakupy. Jednocześnie prawo do odliczeń uzyskają wszystkie osoby niepełnosprawne bez względu na posiadaną grupę inwalidzką”.

3. Odliczenie możliwe przy wyższym dochodzie

Do 10080 zł zostanie podniesiony dochód osoby z niepełnosprawnością będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniający tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne podopiecznego.

Ministerstwo Finansów podkreśla: „Obecnie podatnik mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne może odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne tych osób, jeżeli w roku podatkowym ich dochody nie przekroczą kwoty 9120 zł.

Po zmianie kwota dochodu wyniesie 10080 zł. Ponadto projekt przewiduje, że do dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika nie będą wliczane alimenty na rzecz dzieci”.

UWAGA! Powyższe trzy zmiany mają wejść w życie w 1 stycznia 2018 r., ale będą mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.

Źródło: www.niepelnosprawni.pl, 16.11.2017

UWAGA ! ZMIANA NUMERU TELEFONU DO KOŁA

Informujemy członków i przyjaciół terenowego koła Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach, że z dniem 07 listopada 2017 r. ulega zmianie numer telefonu do biura koła. Aktualny numer jest telefonem komórkowym 515-915-348 ponieważ Zarząd Koła zrezygnował z telefonu stacjonarnego aby łatwiej komunikować się ze swoimi członkami.
Zapraszamy do kontaktu z biurem koła już od dnia o7 listopada po godz. 13.00 kiedy to zostanie włączony przez sieć.
Zarząd Koła PZN w Katowicach