PODZIĘKOWANIA

Zarząd Koła PZN Katowice składa podziękowanie Bankowi Zachodniemu WBK 6 Oddział w Katowicach za sponsoring święta „Dnia Białej Laski” obchodzony w dniu 17. 10. 2013 r.

Zarząd Koła PZN Katowice serdecznie dziękuje Nadleśnictwu Katowice za kolejną darowiznę na cele statutowe a w szczególności panu Nadleśniczemu Tadeuszowi Normanowi.

Zarząd Koła Katowice serdecznie dziękuje Nadleśnictwu Katowice, a przede wszystkim Nadleśniczemu Tadeuszowi Normanowi za okazaną bezinteresowną pomoc w przeprowadzaniu Koła do nowego lokalu oraz przekazaniu kolejnej darowizny na cele statutowe.

Zarząd Koła PZN Katowice serdecznie dziękuje wszystkim sympatykom naszego Koła za dar 1%, który ułatwi nam naszą działalność na rzecz ludzi z uszkodzonym wzrokiem.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali darowiznę na naszą działalność, a w szczególnie dziękujemy Bankowi Nordea I Nadleśnictwu Katowice.

Dziękujemy pani Grażynie Gruszka dyrektorowi Oddziału Okręgowego NBP w Katowicach za ufundowanie i wręczenie okolicznościowych monet z okazji obchodów przez Koło 60 lat istnienia.

Dziękujemy Radnemu Rady Miasta Katowice panu Józefowi Zawadzkiemu za okazywaną pomoc, wsparcie i życzliwość oraz zaangażowanie osobiste w różnych problemach dotykających nasze koło.

Serdecznie gratulujemy przyjacielowi naszego Koła – prawnikowi Krzysztofowi Śnioszkowi otrzymania Złotego Krzyża Zasługi za swoją działalność społeczną.

Zarząd Koła Katowice dziękuje pani Ewelinie Koszmider za okazywaną wieloletnią i bezinteresowną pomoc świadczoną członkom katowickiego koła.

A może warto się tym podzielić?
  • Facebook
  • Twitter
  • Śledzik
  • email