SKŁAD ZARZĄDU KOŁA

Prezes Koła – Grażyna Pietrek
Wiceprezes – Irena Gajda
Sekretarz – Bożena Stec

Członek Zarządu – Klimczak Krystyna

Prezes Zarządu Koła i jego członkowie nie pobierają wynagrodzenia, wszystkie funkcje są pełnione społecznie.

Wszystkie uwagi i sprawy można przedstawić w Biurze Zarządu Koła w godzinach urzędowania lub pisząc na adres mailowy.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Jan Brzezina
Wiceprzewodnicząca – Aneta Wawrzos
Sekretarz – Irena Strabel

Dyżury Komisji Rewizyjnej będą się odbywały w pierwszy czwartek miesiąca od 12.00 do 13.00.

A może warto się tym podzielić?
  • Facebook
  • Twitter
  • Śledzik
  • email